Iets doneren!

KLEAN werkt momenteel aan een project dat maar één doel heeft. Met het project Plastic Madonna willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen iets doen. Want:

Iets goeds doen waarvan je denkt dat het geen verschil maakt, maar je doet het toch, is de grootste onontdekte kracht op Aarde.

Wilt je ons helpen door iets te doneren? 

Elke bijdrage, hoe klein ook, besteden we 100% aan het creëren van een gezonde wereld voor onze kinderen. Wij kunnen onze projecten doen dankzij donaties, wij krijgen geen subsidie. Maak uw bijdrage over naar

NL16 TRIO 0197 9898 45
t.n.v. 
Stichting KLEAN  o.v.v. Plastic Madonna

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

Heel veel dank!

KLEAN is een ANBI

Een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent dat uw donatie belastingaftrekbaar is. 

Ook is KLEAN lid van de international organisatie
1% FOR THE PLANET

En KLEAN en Nudge zijn vriendjes.
We geloven allebei dat kleine zetjes belangrijk
zijn. Alleen iets kleins kan groot worden.

 

De blauwe delen zijn inmddels gefinacierd. Klik op de afbeelding en u kunt Plastic Madonna van alle kanten bekijken.

  • Hoe ver zijn we met de financiering? 24% 24%

Plastic Madonna wordt mogelijk gemaakt dankzij