Vrijdag 11 oktober appen verschillende mensen mij: “Is dat niet die man die bij jou vrijwilliger was?”

Inderdaad, donderdag werd Dirk Groot, die zichzelf de Zwerfinator noemt, verkozen tot de nr. 1 in de lijst van de Duurzame 100 van Trouw.

Ik ken Dirk goed, hij heeft twee jaar bij KLEAN als vrijwilliger gewerkt.

Iemand vroeg me: “Hoe voelt dat voor je?”.

Het voelt voor mij heel dubbel. Als een eer, maar meer nog verontrust het me.

Als een eer.
Het is dankzij mij dat hij ontdekt heeft dat zelf zwerfafval opruimen je een goed gevoel geeft, wat plastic soep is, wat zwerfie is, dat KLEAN zwerfie bedacht heeft omdat zichtbaar opruimen belangrijker is dan opruimen. dat zwerfafval in de voedselketen komt. Dankzij het grote netwerk dat ik in korte tijd had opgebouwd weet hij de aandacht op zich zelf te vestigen. En natuurlijk niet onbelangrijk, het is aan mij te danken dat zwerfafval vanaf 2012 als een milieu-probleem wordt aangemerkt. Daarom voelt het ook als een eer dat zwerfafval nu eindelijk de aandacht krijgt van de duurzame wereld die het verdient. Toen ik in 2011 bij kranten en milieu-organisaties aan klopte voor meer aandacht voor zwerfafval werd ik uitgelachen.

Het voelt ook zuur. Hij heeft de sfeer binnen KLEAN danig verziekt met roddel, achterklap, leugens, woede-aanvallen en zelfs met het dreigen met geweld. 

Maar vooral vind ik het zeer verontrustend.
Ik ben in mijn leven geen persoon tegengekomen die het tegenovergestelde is van wat hij zelf beweert te zijn.

 • Een “zelfverklaard superheld” Maar tot op heden durft hij niet het gesprek met mij aan te gaan.. 
 • Een “vrolijke strijder” maar ik zal vooral zijn woedeaanvallen herinneren.
 • Een “teambuilder” maar ik herinner mij dat de sfeer in ons team steeds koeler werd.

Binnen een maand nadat hij zich met de leiding van KLEAN mag bemoeien moeten we al een teamcoach inhuren omdat de sfeer slecht is geworden. Ondanks een goede sessie wordt de sfeer steeds slechter, zo slecht zelfs dat het met mij een half jaar later heel slecht gaat, levensgevaarlijk slecht.  En toen het met mij levensgevaarlijk slecht ging heb ik bij hem aangeklopt om hulp. Zelfs toen, ondanks zijn zelfverklaarde superheldenstatus, bleef het stil.

 1. Het gesprek niet aangaan.
 2. Discussie uit de weg gaan.
 3. Zich omringen met kritiekloze volgers die hem niet durven aanspreken op zijn woedeaanvallen en zijn leugens.
 4. De ‘kunst’ beheerst mensen tegen andersdenkenden op te zetten.
 5. Mensen die hij kan gebruiken om zijn vinger weet te winden.
 6. Media opbellen met de eis mij af te bellen anders boycott hij het programma.
 7. Mij bedreigen toen ik het waagde te vragen ‘Waar is die vrolijke strijder nu?’ toen hij net zijn tweede woedeaanval had binnen twee minuten.

Dit maakt het dat ik luid en duidelijk wil protesteren tegen zijn benoeming tot boegbeeld van Duurzaam Nederland. Alleen al het feit dat de Duurzame 100 zich dit jaar richt op mensen die van onderaf zijn gestart zou al voldoende reden moeten zijn hem te diskwalificeren. 

We verbazen ons er over dat Trump president van Amerika kan worden. En hier kiezen we iemand, die veel van de eigenschappen die we Trump verwijten met hem deelt, tot de nummer 1 van de Duurzame 100. 

En toch zie ik ook een lichtpuntje.

Uit het bovenstaande blijkt dat de duurzame mens niet zo heel veel verschilt met de mensen aan de andere kant van het politieke spectrum. Mensen die we vaak verwijten achter populisten aan te hollen.
Als we het gesprek met hen aan zouden gaan zullen we ontdekken dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Alleen hierom al is het onverstandig om iemand die het gesprek uit de weg gaat als boegbeeld van duurzaam Nederland te kiezen.

Peter Smith
Directeur KLEAN

 

Op 9 januari 2016 hielden we met  KLEAN een nieuwjaarsborrel te midden van 100.000 zwerfafval-flesjes. Toen nog een vrolijke club. Dirk mocht zich nog maar net de leiding van KLEAN bemoeien. 

 

In de zomer van 2016 hield KLEAN bijna op te bestaan. De eens zo goede sfeer in het team was binnen een half jaar verdampt. 

De reden? Eerst had ik alleen maar een vermoeden. Onlangs vond ik een e-mail in mijn mailbox van de Zwerfinator (niet aan mij gericht) die dit vermoeden bekrachtigd. Het is een email vol met klachten over mij. Met geen van die klachten is Dirk ooit op mij afgestapt. Hij spreekt zichzelf op meerdere fronten tegen. Hij liegt en maakt tendentieuze opmerkingen.

Uiteindelijk is Dirk schreeuwend van woede uit KLEAN gestapt. Waarom? Dat heb hij mij nooit duidelijk gemaakt. Hij bleef maar schreeuwen: “DAT WAS NIET DE AFSPRAAK!”  Terwijl ik juist die afspraak wilde nakomen. Hier later meer over.

De enige kritiek die ik ooit van Dirk kreeg –ik moest er wel eerst om vragen– is dat ik niet transparant was. Na de zomer van 2016, toen er van KLEAN niet veel meer over was, heb ik gesprekken gevoerd met mensen die vertrokken waren. Niemand kon mij duidelijk maken waarom hij zo boos op mij was. Wel bleek dat al meer dan een half jaar voordat hij mij durfde te vertellen dat ik niet transparant was, bij iedereen klaagde over dat ik niet transparant was. Ik denk dat de vraag ‘zou Dirk überhaupt wel weten wat transparant zijn betekent?’ een terechte vraag is.

Nog steeds zou ik graag eens met de nieuwe nummer 1 van de Duurzame Honderd willen spreken. Maar dan wel met volledige transparantie.
Mocht er een TV-programma zijn die dit gesprek wil faciliteren en uitzenden, ik werk graag mee.

Dirk wenste dat ik meer transparant was.
In 2014 schreef ik een opinie-stuk dat door meer dan 300 mensen ondertekend is met de wens dat de Duurzame 100 eindelijk eens iemand wilde opnemen in hun eregalerij die met zwerfafval bezig is. 

Be careful what you wish for 😇

 

Hieronder de vragen die ik tot dusver aan Dirk Groot heb gesteld.

 

Sinds ik bovenstaande email in mijn mailbox vond stelde ik Dirk Groot met enige onregelmaat een vraag over deze email. 
Echter nu hij tot boegbeeld van Duurzaam Nederland is verkozen, zie ik mij genoodzaakt de email te onthullen. Ik ga de leugens en tendentieuze opmerkingen voorzien van commentaar. Zo kan een ieder voor zich bepalen of Dirk Groot inderdaad de superheld, vrolijke strijder en teambuilder is die hij zegt te zijn. Of dat hij moedwillig KLEAN te gronde wou richten. En of het dus verstandig is om hem tot boegbeeld van Duurzaam Nederland te maken. 

En vraag je vooral af waarom dhr. Groot mijn voornaamste vraag: “Waarom ben je zo boos op mij?” niet wilde beantwoorden.

 

KLIK OP HET PLUSSYMBOOL VOOR HET COMMENTAAR.

1: Waarom

Waarom ik met jou, Dirk, een gesprek wil?

Niet uit boosheid, niet uit frustratie, ook al ben ik dat natuurlijk en helaas wel geweest. Voor het uiten van die boosheid en frustratie naar jou toe heb ik je mijn excuses aangeboden. Ook hier heb ik tot op heden geen reactie op ontvangen.

Het valt me op dat mensen waar ik een goede band mee had, zelfs van mensen die ik geholpen heb met hun projecten of initiatieven, zodra ze met jou contact hebben gehad

 • niet meer reageren op mijn berichten
 • schamper doen over mijn acties
 • mij proberen uit het nieuws te houden

Jij vertelt die mensen blijkbaar iets dat je mij niet durft te vertellen. Soms krijg ik van mensen onderstaande vragen en of opmerkingen:

 • “Klopt het dat jij een rekening van Dirk niet wilt betalen?”
 • “Dirk vindt dat je een narcistische persoonlijkheids stoornis hebt.”
 • “Wij zijn net gebeld door dhr. Groot. Hij eist dat we u afbellen voor ons TV-programma. Doen we dat niet dan komt dhr. Groot niet en gaat hij ook alle andere vrijwilligers bellen en zeggen niet te komen.”

Ik heb vaak geprobeerd om met je in gesprek te komen. Je houdt echter de deur dicht.
Als je weet dat ik ergens ben durf je niet te komen:

Maar als je hoort dat ik ook aanwezig ben:

Inderdaad ik stel kritische vragen. Jouw antwoord:

Op mijn vraag waarom jij tegen mensen liegt dat ik een rekening van je niet wil betalen krijg ik geen enkele reactie.

 

Ook bemiddelingen van vooraanstaande mensen uit de Duurzaamheid sla jij af.

 

Ik daag je uit tot een gesprek omdat het er erg op lijkt dat jij daar bang voor bent. Een gesprek is niet iets om bang voor te zijn. Uit een gesprek, een open en eerlijk gesprek, komen vaak de mooiste dingen voort. Zo durf ik rustig te stellen dat het gegeven dat jij in 2014 voor het eerst een stuk zwerfafval durfde op te ruimen direct te linken is aan het gesprek dat ik in 2010 met mijn buurman aanging.

 Graag zou ik van je weten wat ik gedaan heb dat je zo boos bent dat je zelf je oma’s advies in de wind slaat:

de Zwerfinator boos zijn mag boos blijven niet

2 "Jullie hebben mij gevraagd een lijst te maken van dingen die ik voor KLEAN en PM heb gedaan."

“Ik doe zoveel voor KLEAN maar wat doet KLEAN voor mij.? Deze vraag heb je vaak aan andere vrijwilligers van KLEAN gesteld. Blijkbaar zo vaak dat men jou uiteindelijk gevraagd heeft er eens een lijst van te maken. Alleen heb je die vraag nooit aan mij gesteld. Achteraf had ik het kunnen weten, regelmatig verschenen in onze groepschat dit soort berichtjes:

Waarom heb je mij die vraag niet gesteld? Ik had je er een antwoord op kunnen geven.
Als je het gesprek met mij aangaat dan vertel ik je graag wat KLEAN allemaal voor jou gedaan heeft.

Alvast een vraag voor jou. Hoe rijm je de vraag “Ik doe zoveel voor KLEAN maar wat doet KLEAN voor mij?” met je oproep:  “Ask not what Plastic Madonna can do for you, but what you can do for Plastic Madonna.”?

3: "Het is nogal een lange lijst geworden"

Het is zonder meer waar dat je veel deed. Ook andere vrijwilligers deden veel. Wat echter opviel is dat nagenoeg alle acties het ‘zwerfinator’ stempel kregen. In feite waren al die acties dus promotie voor de zwerfinator. Je was ook de enige vrijwilliger die persberichten verstuurde over zichzelf als er een actie van KLEAN was geweest:

 

 

de Zwerfinator drukt zijn stempel overal op

de Zwerfinator drukt zijn stempel overal op

de Zwerfinator drukt zijn stempel overal op

de Zwerfinator drukt zijn stempel overal op

4: "Ik heb veel van hem geleerd, maar ik ben in dit traject grotendeels autodidact geweest."

Goed dat je hier toegeeft dat je het niet allemaal zelf bedacht hebt.
Waarom zeg je dan in de media dat je het helemaal alleen hebt gedaan?
Je stelt dat je grotendeels autodidact bent.
Welk idee, die je noemt in de film die ‘Van de Bron’ en ‘One World’ van jou maakte, is van jou afkomstig? Ik heb er geen een kunnen ontdekken. Ook vraag ik mij dan af hoe dit zich verhoudt tot je uitspraak:

Dirk Groot, Pronken met andersmans veren, niet mijn stijl.

Je wist nog niet wat Plastic Soep was toen je bij KLEAN kwam, je wist niet dat zwerfafval de voedselketen binnendrong. Zelfs het idee dat je zelf zwerfafval kan opruimen is je door KLEAN aangereikt.

Inderdaad was ik tegen de tijd dat jij bij KLEAN kwam allang niet meer de enige die in zwerfafval een belangrijke bron voor de plastic soep zag. In 2010 was ik dat wel, althans ik kende niemand die hier mee bezig was. Ik heb dan ook mijn uiterste best gedaan om meer mensen hiervan te overtuigen en hierin te betrekken.
Waarom verwijt je mij dat ik je niet in alles betrok, maar zelf precies hetzelfde doet? “Ik heb mijn eigen weg gezocht samen met andere enthousiaste KLEAN-ers.” Bovendien was dat de bedoeling, we hadden als motto: “gewoon doen.” Met de nadruk op doen dus. Als je een goed idee had, hoefde je dit niet eerst te overleggen, ga het gewoon doen.

Graag hoor ik in een gesprek van jou waarin je denkt autodidact te zijn.

5: "Hij heeft me kansen gegeven en een platform waarop ik mijn talenten kwijt kon, dat was win-win."

KLEAN is geen platform waarop mensen hun talenten kunnen etaleren. Als je dat gewild had dan zijn daar andere programma’s voor. Zoals ‘the X-factor’, ‘the Voice of Holland’ of ‘Heel Holland Bakt’.
Het doel was en is om mensen te enthousiasmeren iets te gaan doen aan wat ze als een probleem ervaren.
Een win-win was het al helemaal niet. Een half jaar nadat jij je met de leiding mocht bemoeien was er niet veel meer van KLEAN over.

Je deed het in het belang van KLEAN, zeg je. Klean heeft in haar statuten staan dat we onszelf willen opheffen.  Als je het zo bedoeld dan heb je misschien gelijk. Je was er ook bijna in geslaagd. Echter we wilden ons pas opheffen als het zwerfafval probleem tot het verleden behoort.

Ik geloof je alleen niet, dat je het in het belang van KLEAN deed. Elke actie die je bedacht, elk filmpje dat je maakte, elke tweet die je namens KLEAN deed, kreeg een duidelijk ‘zwerfinator’ stempel.  Geen enkele andere vrijwillger deed dit. Soms stuurde je zelfs een apart persbericht om jezelf op een voetstuk te zetten:

Je gebruikte inderdaad KLEAN als een platform om jezelf te promoten. Maar een win-win was het in elk geval niet.

Waarom dacht je dat KLEAN een platvorm was om talenten te etaleren?

 

6: "Ik kan mij niet zo snel herinneren dat Peter ooit ergens mijn naam heeft genoemd in de pers."

Telkens als ik geinterviewd werd had ik het over ‘wij’ en noemde ik KLEAN, want daardoor werd gelijk iedereen genoemd. Wij met z’n allen waren KLEAN.

 

Waarom wilde jij apart genoemd worden? Niet dat je mij dat ooit gevraagd heeft; weer ging je het gesprek niet aan.

Misschien dat ik je naam niet noemde omdat ik interview verzoeken aan jou doorgaf? Niet omdat ik geen tijd had, maar om te voorkomen dat ik alleen de woordvoerder van KLEAN zou zijn. Daar werd ik na verloop wat terughoudender in, want je had het alleen over jezelf. Bovendien nam ik je vaak mee naar interviews. Zoals in het item van Hart van Nederland, of in het 6 pagina’s tellend interview in NRC-Next. En als ik een lezing gaf dan nodigde ik je ook uit om een gedeelte van de lezing te verzorgen.

“…maar dat is nooit een issue geweest en nu nog niet.”

Waarom breng je dit dan ter sprake?
En waarom werd je dan boos over het volgende:
Toen we al onze gastlesgevers op de de KLEAN-site publiceerden
appte je me boos met de vraag: “Waarom sta ik onderaan?”
Ik legde je uit dat de reden hiervoor boven het lijstje stond: “Onze gastlesgevers van Zuid naar Noord.” Jij woonde het meest noordelijk.

Jij had inmiddels een eigen site waarop je ook al onze gastlesgevers vermelde, behalve mij. Omdat ik je toch ‘aan de lijn’ had vroeg ik naar het waarom: “Omdat ik niet wist dat je een eigen site had.” Dat hadden veel van onze gastlesgevers niet.

de Zwerfinator waarom sta ik onderaan

de Zwerfinator ik wist niet dat een site had

 

Waarom wilde jij apart genoemd worden in interviews?

7 "hoe vaak ik bij mijn eigen acties etc KLEAN of PM heb genoemd of betrokken"

Dhr. Groot noemde nooit KLEAN als hij zelf werd geinterviewd, alleen als hij in het kader van een actie van KLEAN de pers te woord stond. In interviews die hij had gegeven vertelde hij trots alles wat hij geleerd had van mij. Als ik hem dan vroeg waarom hij KLEAN niet noemde was het altijd de reporter die het vergeten was dit in zijn artikel mee te nemen.

Zelfs op de vraag van een reporter “bent u bij een organisatie betrokken?”,  geeft dhr. Groot als antwoord: ‘Nee’
Radio-inverview RTV-NH november 2014

Of de film die ‘Van de Bron’ en ‘One World’ maakte van dhr. Groot. Nergens noemt hij KLEAN, terwijl alle ideeen die hij noemt van KLEAN afkomstig zijn, geen enkel idee is hier van hem. Dit is weer in tegenspraak met een andere uitspraak van hem: 

Dirk Groot, Pronken met andersmans veren, niet mijn stijl.

8 "De enige twee keer dat Peter naar mijn in Purmerend is gekomen"

Vreemd argument.

Iemands integriteit in twijfel trekken over hoe vaak je bij iemand thuis bent geweest. Bovendien hielden wij kantoor in Amsterdam, logisch dat je dan vaker naar Amsterdam komt. Dat anderen wel naar Purmerend gingen voor overleg met dhr. Groot had er waarschijnlijk mee te maken dat mijn aanwezigheid niet gewenst was.

Zo had Dirk een aparte kernteam-groep op Telegram aangemaakt waar ik als enig kernteamlid niet in mocht.
Hij nodigde dit schaduw-kernteam uit bij hem thuis. Dirk vond een keer een presentatie van mij goed en heeft daar met de andere kernteamleden een vergadering over belegd. Het is tekenend dat ik daarvoor niet uitgenodigd ben. Blijkbaar had dhr. Groot er een andere bedoeling mee dan dat ik van zijn kritiek kon leren.
En nu verwijt hij mij dat ik niet vaak genoed naar Purmerend ben gekomen.

9 "Ik was al aan de zwerfie en noemde mezelf al de Zwerfinator voordat ik contact kwam met Peter."

We zullen het er maar ophouden dat dhr. Groot zich dit verkeerd herinnert. Op 22 maart 2014, één dag na #zwerfie-dag, heb ik contact gezocht met dhr. Groot. Iemand had mij getipt dat er in Purmerend iemand was die een leuk spel had bedacht rondom zwerfie. Dit bleek dhr. Groot. Het eerste contact verliep aangenaam. De naam Zwerfinator bedacht hij pas toen hij al was toegetreden tot de Whatsappgroep ‘zwerfie-busters’, de overleg groep van vrijwilligers binnen KLEAN.

10 "Ik ben Peter schatplichtig, maar ben geen kritiekloze volgeling."

Ik wil ook helemaal geen kritiekloze volgelingen. Ik wil juist dat ze kritiek geven…rechtstreeks aan mij. Niet achter mijn rug om. Alle kritiek-punten -al of niet gefabuleerd- in deze email van dhr. Groot, geen van deze zaken heeft hij rechtstreeks naar mij geuit.
De enige kritiek die ik ooit van dhr. Groot gehoord heb was op de teamcoach-dag die we organiseerden omdat de sfeer -een maand nadat dhr. Groot zich met de leiding van KLEAN mocht bemoeien- niet meer goed was. Ik moest erom vragen, hij kwam er niet uit zichzelf mee. Ik vroeg aan een ieder of hij/zij kritiek op mij had. Dhr. Groot gaf aan dat hij mij niet transparant vond.  Ik bedankte hem hiervoor en beloofde transparanter te zijn.

Pas later hoorde ik dat dhr. Groot dit al vier maanden eerder aan andere vrijwilligers hierover klaagde. Blijkbaar was dhr. Groot zelf niet zo transparant.

Het is dhr. Groot die geen kritiek kan verdragen en nu een groep ja-knikkers om zich heen verzameld. Bij het minste of geringste stapte hij boos uit overleg. Eén keer, na twee woedeaanvallen binnen vijf minuten vroeg ik hem: “Waar is die vrolijke stijder nu?” en toen wou hij mij te lijf gaan.
Bij een discussie die we ooit eens hadden via Telegram gaf ik aan een andere mening te hebben dan dhr. Groot. Hij kapte de discussie gelijk af.

Toen dhr. Groot uiteindelijk KLEAN verliet met de zoveelste woedeaanval, hebben we de discussie nog eens over kunnen doen.
Jammer dat hij destijds de discussie afkapte; doordat we nu wel het gesprek konden aangaan wisten anderen mij  te overtuigen dat mijn mening de foute was. Als hij de discussie niet had afgekapt had ik had een halfjaar eerder mijn mening kunnen bijstellen.

Het lijkt er eerder op dat dhr. Groot zelf geen kritisch geluid kan horen. Toen ik hem onlangs een kritische vraag op twitter stelde volgde gelijk een block.

11 "ik kreeg dingen te horen over Peter die niet leuk zijn"

ik kreeg dingen te horen over Peter die niet leuk zijn, maar dat heb ik over het algemeen buitenboord gehouden richting de rest van de groep.”

Dit is het meest kwalijke, en typeert dhr. Groot; een tendentieuze opmerking maken.

Dhr. Groot affichieert zich op zijn site als ‘Teambuilder’.  Een teambuilder was met die informatie naar mij toegekomen. Allereerst om te informeren of het waar is, en vervolgens samen te overleggen wat hier aan te doen.
Maar dhr. Groot koos ervoor dit alleen met de andere vrijwilligers te delen.

Hetzelfde geldt voor de tendentieuze opmerking: “Ik ben er inmiddels ook achter dat zijn naam noemen vaak helemaal geen pluspunt is.” Een teambuilder was met die informatie naar mij toegekomen.

12 "Ook toen Peter me vroeg mededirecteur te worden heb ik hier nooit serieus over nagedacht. "

Ik heb inderdaad dhr. Groot verzocht mede-directeur te worden van KLEAN. Ik zag dat hij steeds meer tijd stopte om zijn eigen solo-project onder de aandacht te brengen en het netwerk van KLEAN daarvoor gebruikte . Ik had de hoop door hem mede-directeur te maken dat hij meer tijd in het gezamelijke project KLEAN zou steken dan in zijn eigen solo-project.

Op mijn vragen hoe hij het zag en of hij dat uit kon werken heb ik nooit respons gehad.” Ik vroeg dhr. Groot hoe hij dit zag, hij niet mij. En daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Het is me nu duidelijk waarom een antwoord uitbleef: dhr. Groot heeft het nooit overwogen. Daar was hij dus niet transparant over.

 

13 "waarom ik toch zo lang ben doorgegaan"

Ik zou me heel lang kunnen afvragen waarom ik toch zo lang ben doorgegaan, maar dat zit nou eenmaal in me.”

Dhr. Groot stapte bij het minste op geringste op. De reden waarom hij zo lang bij KLEAN is gebeven is omdat telkens als hij boos uit een Telegram-groep stapte, zonder te zeggen waarom, ik met hem het gesprek aanging. Om hem weer over te halen mee te doen, ook ik was nameliijk gevallen voor zijn charme en humor, en stak ik hem oneindig veel veren in een niet nader te duiden plek.

“Het moet ver gaan voordat ik opgeef.”
Het enige dat daarvoor nodig is stoppen met applaudiseren. Of vragen het netwerk van KLEAN niet meer te gebruiken voor zijn zelf-promotie.

Ik denk dat dat vooral heeft meegespeeld waarom dhr. Groot lang bij KLEAN is gebleven. Zo kreeg hij de kans zich via het netwerk van KLEAN en haar mediagenieke projecten zichzelf op de kaart te zetten.

14 "Gelukkig heb ik de afgelopen twee maanden genoeg tijd gehad om andere dingen op te starten voor mezelf"

De e-mail hierboven schreef dhr. Groot op 7 september. Op 13 juli dat jaar, dus minder dan twee maanden ervoor, gaven wij aan het Barlaeus-gymnasium een gastlessen serie. Tijdens die gastles viel dhr. Groot woedend uit naar één van de leraren van het Barlaeus, waardoor de hele school boos opstapte. Hierdoor kreeg KLEAN een slechte naam bij dit gymnasium en bij de gemeente Amsterdam. Die had bemiddeld bij deze gastles.

Maar dhr. Groot was toen al bezig met “om andere dingen op te starten voor mezelf.”

“Data is power”

Er is nog veel meer op- en aan te merken op bovenstaande email.
Dit is voorlopig even genoeg data over het gedrag van het nieuwe boegbeeld van duurzaam Nederland.
Toch weet ik dat bijna niemand door deze data zijn mening over de Zwerfinator zal herzien. Er is namelijk ontzettend veel onderzoek -dus data- dat aantoont dat data een hele slechte gedrags-beïnvloeder is. Ook meningen worden zelden bijgesteld door data.
Een typische ‘Catch 22’ voor al die mensen die roepen “Data is Power”.

Wat ik ook weet: door bovenstaande onthullingen over die ‘aardige’ meneer die zoveel doet zal men mij een een klootzak vinden; het ‘backfire-effect

Het is nu drie jaar geleden dat Dirk schreeuwend en tierend KLEAN verliet. Meerdere keren heb ik geprobeerd contact met hem te zoeken. Ik zie heel veel paralellen met Trump en ik vind het onacceptabel dat zo iemand als boegbeeld van Duurzaam Nederland wordt uitgeroepen.

Dan ben ik graag een klootzak! En troost ik mij met de gedachte dat dit lichaamsdeel maar één functie heeft; het voortbestaan van de mensheid garanderen. En dat het dit met liefde doet.  

============
Overige zaken waaruit blijkt dat Dirk Groot moedwillig Peter Smith zwart probeert te maken:

 

15: Liegen

Mij is ter ore gekomen dat dhr. Groot tegen anderen beweert dat ik een rekening van hem niet wil betalen.

Ik heb dhr. Groot vervolgens een email gestuurd met de vraag waarom hij hierover liegt. Geen reactie.

16: Chanteren

Ik was utigenodigd om mee te werken aan het programma “Vrijwilligers” van Michiel van Erp voor BNNVARA. Dhr. Groot was ook benaderd maar die had reeds een afspraak en kon niet. Toen dhr. Groot vernam dat ik wel kon heeft hij zijn afspraak afgezegd.
Vervolgens kreeg ik van de productieassistent een telefoontje dat ze nogal geschrokken waren: “Wij zijn net gebeld door dhr. Groot dat hij toch kan komen. Maar hij komt alleen als we u afbellen. Doen we dat niet dan gaat hij alle andere mensen die reeds wilden komen bellen om te zeggen ook niet te komen.”
Ik kon de productieassitent overtuigen dat ze van mij geen last zouden hebben.

Zie 17: Bedreigen

 

17: Bedreigen

Tijdens de opnames voor het programma “Vrijwilligers” van Michiel van Erp troffen dhr. Groot en ik ons na lange tijd weer. Ook al had dhr. Groot erg zijn best gedaan om een ontmoeting te voorkomen (zie “chanteren”).

Bij aankomst gaf ik dhr. Groot een hand die hij grommelend accepteerde. Hij keek mij niet aan.

Bij de start van de opnames wilde Michiel eerst een portret van de groep vrijwilligers maken. Ik was op mijn gele fiets en Michiel vroeg of die vooraan kon staan. Toen ik dat deed stampte dhr. Groot boos uit de groep en riep: “Als die fiets in beeld komt dan doe ik niet mee.” en beende boos weg.

De productieassistent ging even met hem praten, kwam vervolgens naar mij toe: “Zou je de fiets uit beeld willen zetten?”  “Jawel hoor, maar vind je ook niet dat dhr. Groot dat op een gewone manier kan vragen?” Ze ging het hem vragen. Aan de wild zwaaiende armbewegingen kon ik opmaken dat dhr. Groot dit niet van plan was. Waarop ik hardop vroeg: “Waar is die vrolijke strijder nu?”, een typering die dhr. Groot zichzelf toebedacht heeft.

Ik dacht dat dit wel kon. Tijdens een presentatie waarbij ik ook dhr. Groot gevraagd had iets te zeggen over zijn eerste jaar als vrijwilliger bij KLEAN zei hij dat hij vooral geleerd had niet te serieus te worden: “Blijf lachen vooral om jezelf. Gebruik je fantasie, focus op het positieve, maak er een spel van.”

Wederom bleek dit alleen iets te zijn voor de bühne. Dhr. Groot kwam woest op mij aflopen, zijn armen bewegingsloos een beetje van zijn lijf verwijderd. Twijfelend of ik moest wegrennen besloot ik rustig te blijven staan. Vlak voor mij bleef hij staan, zijn puntje van zijn neus tegen de mijne gedrukt. Ik keek hem zo neutraal mogelijk aan.
Toen siste hij me toe: “Waarom doe je dit, ik heb zoveel voor jou gedaan?”

Het leek me verstandig geen antwoord te geven, rustig te blijven. Dhr. Groot had een waas voor zijn ogen en zat helemaal niet op een antwoord te wachten.

Ik wil hierbij alsnog graag zijn vraag beantwoorden:

“Volgens mij heb je helemaal niets voor mij gedaan. De enige keer dat ik je om hulp vroeg bleef het doodstil. Alles was alleen maar bedoeld om zwerfinator op de kaart te zetten. Maar ook al was het zo dat je het voor mij deed dan zit daar een belangrijk verschil tussen jou en mij:

Toen ik meehielp om bekendheid te vergaren voor de Plastic Soup Foundation, een nog onbekende club in 2011, heb ik dat niet gedaan voor Maria Westerbos, maar omdat we hetzelfde doel hebben.

Toen ik meehielp bekendheid te vergaren voor Plastic Whale’s acties “Plastic Visschen” en toen ik Marius Smit het overschot aan plastic zwerfafval gaf dat ik niet voor de Wereld van Zwerfvuil kon gebruiken (15% van het plastic in de eerste boot is dus van KLEAN afkomstig), deed ik dat niet voor Marius maar omdat we hetzelfde doel hebben.

Toen ik ‘de Wereld van Zwerfvuil’ inzette om bekendheid te vergaren voor ‘Keep it Clean day’ (in plaats van om bekendheid voor KLEAN te vergaren) was dat niet voor Annette Dölle, maar omdat we hetzelfde doel hebben.

Toen ik gratis mijn diensten als fotograaf aan de Dopper aanbood was dat niet voor Merijn Everaerts. Ook toen Plastic Madonna op het strand van Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen lag heeft de Dopper daar geen cent royalties voor betaald omdat we hetzelfde doel hebben. Dacht ik.

Toen ik gratis meewerkte aan World Oceanday, georganiseerd door Sea First Foundation, was dat niet voor Dos Winkel.  Of toen Sea First een fondsenwerfers diner organsieerde en een spreker zocht heb ik daar gratis aan meegewerkt omdat we hetzelfde doel hebben.

Toen ik gratis lezingen gaf bij By The Ocean We Unite heb ik dat niet voor Karl Beerenfenger of Thomas van Thiel gedaan maar omdat we hetzelfde doel hebben.

Toen ik zwerfafval-flesjes aan Merijn Tinga gaf omdat hij een foto wilde maken van zichzelf tussen al die flesjes in zee, of toen ik hem zwerfafval flesjes gaf om een surfboard van te maken waarmee hij naar Engeland overstak, of toen ik aandacht vroeg voor zijn petitie, heb ik dat niet gedaan voor Merijn maar omdat we hetzelfde doel hadden.

Toen ik reclame maakte voor Maria Koijck haar actie “Wil de Orka” en bij die actie een gratis lezing gaf, deed ik dat niet voor Maria maar omdat we hetzelfde doel hebben.

En als ik meewerk aan IkCirculeer dan doe ik dat niet voor Liedewij de Graaf maar omdat we hetzelfde doel hebben.

Of toen KLEAN ‘de Wereld van Zwerfvuil’ in Nijmegen exposeerde (en alle kosten daarvoor droeg) deed ik dat niet voor Anita Waldman van Stiksoep, maar omdat we hetzelfde doel hebben.

En toen ik jou alle informatie gaf zodat je ook gastlessen kon geven, je opnam in een warm nest (zoals je het zelf eens typeerde), het netwerk van KLEAN inzette zodat je Waterlander van het jaar kon worden en zodat je stukjes in de Metro kwamen, deed ik dat allemaal omdat ik dacht dat we hetzelfde doel hadden.

Bovendien hoe verhoudt zich die uitspraak ‘Ik heb zoveel voor jou gedaan’ met de uitspraak die je deed in de Tolhuistuin waar ik je gevraagd had ook een woordje te doen: ‘Ask not what Plastic Madonna can do for you, but what you can do for Plastic Madonna?'” Of was dat wederom alleen voor de Bühne?

Ik hoop hiermee eindelijk antwoord te hebben gegeven op dhr. Groot zijn vraag.

 

 

 

18: "Niet zuiver handelen"

Ik zou graag van je willen weten waarom je vindt dat ik niet zuiver handel omdat ik met iedereen samenwerk, met

 • Plastic Soup Foundation
 • By the Ocean we Unite
 • Plastic Soup Surfer
 • de Dopper
 • Greenpeace
 • Sea First Foundation
 • Plastic Whale
 • en nog veel meer

en dus ook met Supporter van Schoon?

En waarom het wel zuiver is om je te laten inhuren voor het geven van gastlessen die door Supporter van Schoon betaald worden?

Zwerfinator geeft gastles voor Supporter van Schoon

Het is natuurlijk niet Supporter van Schoon die lobbyt tegen statiegeld. Zij worden betaald door het afvalfonds. Er zijn inderdaad verpakkende bedrijven die tegen statiegeld lobbyen en geld in dit fonds storten. Dit, het storten van geld in het afvalfonds, zijn ze wettelijk verplicht.

Ook het geld dat gemeenten jou betalen voor het onderzoeken of er een correlatie is tussen de best verkopende merken en het aantal stuks zwerfafval van die merken in het straatbeeld,  komt uit het Afval-fonds.
In causaliteit is men blijkbaar niet geinteresseerd.

Als we jouw redenatie volgen, omdat jij nu ook vanuit dit afvalfonds betaald wordt zouden we dus kunnen concluderen dat jij nu ook tegen statiegeld lobbyt.

Vraag aan jou: hoe zuiver vind je je eigen handelen?

 

19: Mensen die met dhr. Groot samenwerken...

Mensen die met dhr. Groot samenwerken willen ineens niets meer met KLEAN van doen hebben.

Merijn Tinga, de Plastic Soep Surfer

KLEAN heeft Merijn Tinga, beter bekend als Plastic Soup Surfer, vaak geholpen. Bij een eerste ontmoeting 31 maart 2016, gaf Merijn aan dat hij door de acties van KLEAN geïnspireerd was om zelf ook iets te gaan doen aan de Plastic Soep.
KLEAN heeft de zwerfafval-flesjes geleverd voor de bekende foto van Merijn in zee.
KLEAN heeft de zwerfafval-flesjes geleverd voor het surfboard waarmee Merijn naar Engeland voer.
KLEAN heeft via haar netwerk aandacht gevraagd voor de petitie van Merijn.

Het viel op dat Merijn, toen Peter Smith van KLEAN een groot beeld van afval-plastic voor National Geographic maakte, bij de aankondiging van die actie weigerde Peter bij zijn naam te noemen. In plaats daarvan zei hij: “Ik zie dat de kunstenaar ook aanwezig is.”
Merijn werd door National Geographic gevraagd het beeld te openen. Nu  tweet Merijn over elke beach-cleanup waarbij hij aanwezig is, elke lezing die hij geeft, elk interview waarbij hij op TV komt. Voor het eerst in zijn leven mag hij een beeld onthullen, een beeld dat helemaal bij zijn thema past. Maar geen tweet of andere social media aandacht wordt aan deze bijzondere gebeurtenis geschonken door Merijn. Ik heb Merijn hierover gebeld, want ik vond dit vreemd. Zijn antwoord: “Ik kan niet aan alle andere acties aandacht geven.” Ik vroeg of dit iets met dhr. Groot te maken had. “Dirk heeft wel eens wat verteld.”

Rogier Hörchner, de Afval Advocaat

Ik heb altijd een goed contact met de Afval Advocaat. In 2013, ondanks dat ik gestopt was met professioneel te fotograferen en met KLEAN gestart was, maakte ik de profielfoto’s voor dhr. Hörchner en zijn de medewerkers van zijn bedrijf. In die tijd was dhr. Hörchner al geinteresseerd in afval maar zwerfafval vond hij nog niet echt een issue. Dhr. Hörchner en ik hadden daar geanimeerde discussies over. Dhr. Hörchner trekt inmiddels vaak met dhr. Groot op en is blijkbaar beïnvloed door dhr. Groot. Want ook dhr. Hörchner laat zich ineens laatdunkend uit over mij. In April was ik door Shell uitgenodigd om het personeel te inspireren: 2200 mensen. Het onderwerp was: dat wat jij kan doen is nooit te klein om het verschil te maken. Toen ik daarover tweette dat mijn presentatie meer dan goed was ontvangen was de reactie van dhr. Hörchner:
Rogier Hörchner over zwerfafval opruimen

Vervolgens geef ik daar antwoord op en laat een foto zien van hoeveel ik inmiddels opgeruimd heb en vraag waarom hij zo’n beledigende toon aanneemt, want dit verbaast me. Zijn reactie:

Rogier Hörchner tweet

Ik kan deze reacties van dhr. Hörchner alleen plaatsen omdat hij regelmatig contact heeft met dhr. Groot.

Joop Bouma, onderzoeksjournalist Trouw-Groen.

Dhr. Bouma heeft eens op uitnodiging van dhr. Groot, toen hij nog vrijwilliger was bij KLEAN, met hem meegelopen op zwerfie-jacht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dhr. Groot zeer enthousiast lopen vertellen wat hij allemaal van mij geleerd had. En net als in het filmpje voor VandeBron en One World nergens aan bronvermelding gedaan. Alsof hij het allemaal zelf bedacht heeft.

Hierna zij dhr. Bouma en dhr. Groot vrienden. Dhr. Bouma nodigt dhr. Groot om een woordje te doen tijdens  het Duurzame 100 gala, alwaar dhr. Groot liegt dat hij spontaan zwerfafval is gaan opruimen. Daar was niets spontaans aan.
Het onderzoek –waarbij dhr. Groot correlatie tussen de best verkopende merken en het aantal stuks zwerfafval ontdekt maar het als causaliteit presenteert– wordt zonder enige peer-review geplaatst in Trouw.
Op mijn vraag aan dhr. Bouma:

Jij hebt destijds zijn onderzoek gepubliceerd. Is daar peer-review op gepleegd? Weet jij het verschil tussen correlatie en causaliteit? Waarom deel je de conclusie dat opruimen geen zin heeft ook al laat zijn vergelijkend onderzoek met de nulmeting een verbetering van 25% zien?”

antwoord dhr Bouma:

Je vragen vind ik niet-relevant. Eén ding: ik deel geen conclusies, ik heb slechts een opvatting van één persoon weergegeven in de krant.

Best zorgelijk, een onderzoeksjournalist, nee, onderzoeksjounalist van het jaar die correlatie en causaliteit niet relvant vindt. 

Een jaar later wordt dhr. Groot opgenomen in de Duurzame 100 (een inititatief van Trouw, waar dhr. Bouma dus werkt) met de vermelding dat het zo knap is dat hij dit allemaal in zijn eentje voor elkaar heeft gekregen. 

Waarschijnlijk heeft dhr. Groot wel iets over mij verteld. Telkens als ik iets stuur naar dhr. Bouma met de vraag of hij hier aandacht aan wil besteden is zijn reactie: We hebben 7 jaar geleden al eens aandacht aan jou besteed. Een regel die blijkbaar niet voor dhr. Groot geld, want met regelmaat verschijnen er stukken over hem in Trouw.

20: Geen discussie willen aangaan

We hadden eens op Telegram een discussie over de effectiviteit van “Folow This”. Een actie waarbij mensen aandelen kopen van Shell om zodoende mee te mogen praten op de aandeelhouders vergadering. Iedereen vond dit een geweldig goede actie, ik dacht dat het averechts zou werken.
Dhr. Groot maakte een grappige opmerking: “Hoor ik iemand zeggen dat iets kleins doen geen zin heeft.”  KLEAN’s missie is namelijk om mensen ervan te overtuigen dat er nooit iets te klein is om het verschil te maken.
Ik antwoorde daarop: “Nee, ik zeg niet dat geen zin heeft, ik denk dat het averechts werkt.”

Waarop dhr. Groot gelijk de discussie afkapte.

Toen dhr. Groot uiteindelijk KLEAN verliet met de zoveelste woedeaanval, hebben we de discussie nog eens over kunnen doen.
Jammer dat hij destijds de discussie afkapte; doordat we nu wel het gesprek konden aangaan wisten anderen mij  te overtuigen dat mijn mening de foute was. Als hij de discussie niet had afgekapt had ik had een halfjaar eerder mijn mening kunnen bijstellen.

21: "Daar heb ik een reden voor."

Als mensen aan dhr. Groot vragen “Jij was vroeger toch vrijwilliger bij KLEAN?” Dan is het antwoord: “Ik werk niet meer met KLEAN. Daar heb ik mijn redenen voor.”

Dat klinkt discreet. De vraagsteller zal dan ook niet verder vragen. Het wekt alleen het vermoeden dat ik iets heel ergs moet hebben gedaan.

Het vreemde is dat dhr. Groot ook aan mij nooit verteld heeft waarom hij zo boos is.

Een vermoeden heb ik wel:

Tijdens ons laatste telefoongesprek bleef dhr. Groot maar schreeuwen: “Dat was niet de afspraak.”

We hadden een week eerder elkaar getroffen. Dhr. Groot was weer eens boos uit het overleg gestapt, zonder te zeggen waarom, zonder het gesprek aan te gaan dus. Van de andere teamleden had ik gehoord dat dhr. Groot had lopen schreeuwen: “Ik heb het helemaal gehad met Peter.”  Waarom wist ik niet. Dus ik nodig dhr. Groot uit om erover te praten.

Het bleek dat dhr. Groot zich had geërgerd aan een interview die ik aan een krant had gegeven over Plastic Madonna, een 12 meter groot beeld dat ik bedacht had en dat tijdens de Ollympsiche Spelen op het strand van Rio de Jenairo lag. We spraken af dat als we ons aan de ander ergerden dat we dit eerst met elkaar zouden bespreken.

Een week later ontdekte ik op de site van KLEAN dat dhr. Groot een aantal berichten had klaargezet die alleen maar promotie waren voor dhr. Groot’s solo project zwerfinator. Ik wou daar met hem over praten. Want ik vond dat hij te veel KLEAN gebruikte om zichzelf te promDat hadden we immers afgesproken. Ik belde op of ik hem in het echt kon spreken, dat leek me beter dan over de telefoon. Dhr. Groot had geen tijd.

Om te voorkomen dat dhr. Groot die berichten alvast online zou zetten heb ik zijn account tijdelijk op editor –wel schrijfrechten maar niet kunnen publiceren– gezet. Twee uur later belt hij me: “Waarom kan ik niets posten?”
“Dat heb ik gedaan want….” verder kwam ik niet. Na twee minuten de hoorn op armafstand van m’n oor gehouden te hebben heb ik de verbinding verbroken.

Dat was het einde van onze ’samen’werking.

Ik ben dus niet in de gelegenheid geweest om uit te leggen waarom ik zijn account op editor heb gezet. Dhr. Groot maakte het mij onmogelijk door zijn geschreeuw het gesprek met hem aan te gaan.

Ik vermoed, gezien zijn woedeaanval, dat dit de reden is waarom hij zo boos is. 
Maar het blijft gissen zolang iemand niet met je wil praten.

22: Gevaarlijke adviezen in het 'Plastic Manifest'

In het Plastic Manifest staan ronduit gevaarlijke adviezen.

Het manifest is hier te lezen.

Met de punten 2,3 en 4 heb ik geen bezwaar.

Punt 1: “Alle verantwoordelijkheid bij de producenten.” is het domste dat je kunt doen. Zelfs Shell is op dit punt verstandiger door hun klanten de optie te geven mee te betalen aan CO2 Neutraal rijden.
Alle verantwoordelijkheid uit handen geven is precies wat je niet moet doen. Niet alleen gaan mensen daardoor zich nog meer onverantwoordelijk gedragen, daarbovenop veroorzaakt het ‘Learned Helplessness’. De symptomen zijn depressie en apathie.  Daar zien we al genoeg van in onze en in andere maatschappijen.

Punt 5: Je mag alleen nog opruimen als je ook data verzameld. Of zoals dhr. Groot het ook eens verwoorde: “Als je nu nog opruimt zonder data te verzamelen dan span je samen met de verpakkingsindustrie.” Een zinsnede die te vergelijken met de uitspraak van Bush, boven op de puinhopen van Ground Zero: “Either you’re with us or you’re against us.” Waar dat toe geleid heeft weten we inmiddels.
Ik weiger op te ruimen uit protest. Ik doe het omdat ik mijn kinderen en de volgende generatie een schone wereld gun. Ik houd ook geen boekhouding bij van hoe vaak ik mijn kinderen te eten geef, noch stuur ik daarvan een rekening naar de overheid (analoog aan het project van dhr. Groot “Een tientje voor Stientje”).

Het idee hierachter is dat data mensen gaat overtuigen om zich anders te gedragen: “Power to Data”.  Er is echter heel veel onderzoek (met peer-review Joop!) en dus data, dat data nauwelijks het gedrag van mensen beinvloed. Het vreemde is dat dhr. Groot zelf het beste voorbeeld is van hoe onbelangrijk data is om gedrag te veranderen. Alles wat daarvoor nodig is dat mensen in je omgeving zichtbaar ander gedrag vertonen. Zo ging dhr. Groot opruimen omdat hij anderen (die door KLEAN geinspireerd waren om zelf op te ruimen) zag opruimen. Hij had van de gevolgen, laat staan van de getallen, van zwerfafval geen weet. Hij wist zelfs nog niet van het bestaan van de plasstic soep.

Dhr. Groot vertelt tegenwoordig dat hij ‘spontaan’ ging opruimen. Ik denk dat hij zich dit verkeerd herinnerd. Ik fris graag zijn geheugen even op. Dit schreef dhr. Groot op 21 okotober 2014

 

Het belang van het gesprek aangaan.

Dat Dirk door list, bedrog en leugens KLEAN bijna ten gronde richtte is bijzaak. 
Dat hij media opbelt met de eis dat ze mij moeten afbellen, is ook niet echt belangrijk. 
Dat hij mij bijna aanviel toen ik het waagde tijdens zijn tweede woedeaanval binnen vijf minuten te vragen: “Waar is die vrolijke strijder nu?’ geeft weer wat voor man Dirk is. 

Geen van bovenstaande feiten is de reden waarom ik mij heftig verzet tegen Dirk Groot tot boegbeeld van Duurzaam Nederland te maken. 

De enige en meest zwaarwegende reden is dat hij het gesprek niet aangaat.

===

De eerste Wereld Oorlog was bijna al na een half jaar gestopt. Hoe dat kwam? De soldaten in de loopgraven gingen met elkaar het gesprek aan. Waarom deze oorlog toch doorging? Omdat de leiding elk gesprek verbood. Na vier jaar, 9 miljoen doden verder, stopte de oorlog. (1)

In 1993 dreigde er een bloedige burgeroorlog uit te breken in Zuid Afrika. Gelukkig was er iemand die de moed had het gesprek aan te gaan. (2)

Het gesprek

Zelf heb ik ook ervaren dat het gesprek durven aangaan bevrijdend werkt.

Twee jaar lang, van 2008 tot 2010. Kleine pesterijen; muziek te hard, geschreeuw, fietsen die het voetpad blokkeerden, een auto die even verreden werd zodat ik mijn auto er niet meer kon parkeren, krassen op mijn auto, rommel over de schutting gooien, de rottweiler onaangelijnd in de binnentuin loslaten, vernielen van sneeuwpoppen die ik voor m’n kinderen had gemaakt, rotjes die met oud en nieuw naar mijn raam werden gegooid, zodanig getimed dat ze precies op het moment dat ze tegen mijn raam knalden, knalden. Wat overigens best knap is.

Soms wat grotere pesterijen. Zo had ik twee keer een lek gestoken band van mijn auto. Alleen daarvan kon ik niet bewijzen dat hij het gedaan had. Over wie ik het heb?

Mijn buurman.

Maar ineens was dit allemaal over.

De reden?

Ik was het gesprek met mijn buurman aangegaan. Of beter gezegd; ik was bereid te luisteren!

Maar dit gesprekje, deze ‘flap of a butterflys wing’ kreeg nog veel grotere gevolgen.

Dankzij het inzicht dat zoiets kleins als een gesprek mensen dichterbij elkaar kan brengen, begon ik met KLEAN. Met als belangrijkste filosofie:

“Als er een probleem is, ga op zoek naar iets kleins dat je er aan kunt doen, en doe dat.”

Het maakt niet hoe klein het is wat je doet, of hoe groot het probleem is.

Dus ik ging ook elke dag minstens één stukje zwerfafval opruimen. Ik raakte besmet door zwerfafval, figuurlijk dan. Het is een razend interessant fenomeen. Het heeft alles in zich om heel veel over het menselijk gedrag te leren. (3) In dit probleem zit zelfs de oplossing verstopt voor alle milieu-problemen.

KLEAN groeide tot een grote club vrolijke enthousiaste vrijwilligers. En samen hebben we veel, heel veel bereikt.

Een korte bloemlezing Klik op de plus

Juli 2011. Voor de opnames van ‘KLEAN the movie’ had ik iemand van Nederland Schoon uitgenodigd om ook wat over het zwerfafval-probleem te vertellen. Ik vertelde hem over mijn plannen om me niet te richten op het kleine groepje zwerfafval-veroorzakers. We wilden met behulp van social-media het enorme leger mensen dat over zwerfafval heen stapt enthousiasmeren om af en toe een beetje op te ruimen. Drie kwart jaar later startte Nederland Schoon met ‘Supporter van Schoon’. Of dat gesprek van mij daarvoor de aanleiding is geweest, weet ik niet, maar ik hoop van wel.

November 2011: We werden door de Volkskrant uitgeroepen als één van de tien beste wereldverbeterende ideeën. Twee keer zijn we genomineerd voor de TEDxAmsterdam-Award. En in 2014 drongen we zelfs door naar een finale plaats op het podium van de Stadsschouwburg.

We maakten het grootste drijvende beeld ter wereld van zwerfafval. Deze hebben we niet ingezet om naamsbekendheid voor KLEAN te creëren, we hebben het ingezet om een ander initiatief media-aandacht te geven: “Keep It Clean Day”, de voorloper van World Cleanup Day.

de bouw van de Wereld van Zwerfvuil

de bouw van de Wereld van Zwerfvuil

We zijn er in geslaagd het zwerfafval probleem de status van milieu-probleem te geven. Het T.V. programma klokhuis kwam opnames maken, die opname is talloze malen herhaald. We hebben #zwerfie geïnitieerd, we hebben de #zwerfie-film gemaakt, onze eerste video die viraal ging. Nou ja, viraal? Wel als je bedenkt dat het over een toen totaal a-sexy onderwerp ging. Het kreeg binnen een paar dagen 10.000 views.

In 2015, bij het verzamelen van de 100.000 zwerfafval-flesjes voor Plastic Madonna, hielpen er maar liefst meer dan 200 vrijwilligers mee.

100.000 zwerfafval flesjes verzameld

Het plan om een beeld van afval-plastic op het strand van Rio te exposeren tijdens de Olympische Spelen is ook gelukt. Niet helemaal zoals het ons voor ogen stond; een 3D-geprint beeld. Dit bleek technisch nog niet mogelijk. Maar we hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen.

We leidden gastlesgevers op. Zo waren de eerste gastles-docenten voor de Plastic Soup foundation door KLEAN opgeleid. Zelfs een radio-programma in Maleisië besteedde eens een uur aandacht aan onze projecten.

In 2015 kwam mevr. Sepsanie, de assistent van Joost Eerdmans, destijds wethouder in Rotterdam, bij KLEAN polshoogte nemen. Ze was al verbaasd hoeveel we wisten te realiseren, echter toen ze hoorde met wat voor een klein budget we werkten, geloofde ze ons niet: “Daar kunnen wij nog geen straatfeest van organiseren”.

En we werkten mee aan alle andere initiatieven die toen ook net begonnen: Plastic Soup Foundation, Plastic Whale, Plastic Soup Surfer, Sea First Foundation, de Dopper, Plastic Tas Vrij, Wil de Orka, en vast nog meer. Steeds gratis, zonder een tegenprestatie te verwachten want we geloven in samenwerken.